Nghệ thuật xăm hình và đời sống hiện đại

Có những điều trong cuộc sống nhiều lúc khiến chúng ta phải trăn trở nhìn lại. Người ta lại tìm đến nghệ thuật hình xăm để một lần nào đó ...